Tuesday, July 15, 2008

Soal Matematika

27=2+7
34=30+4
23 mempunyai 2 puluhan dan 3 satuan
30 mempunyai3 puluhan 0 satuan
4 puluhan 5 satuan=45
16 +30=46
20+10=30
47-16=31
50-30=20
18+31=49
37+17=54
bilangan yang menempati puluhan pada bilangan 23 a?

No comments:

Post a Comment